(wg czasu ich powstania)

GRUPY DOROSŁYCH

Lp.

Nazwa wspólnoty i rozpoczęcie działalności

Główne cele

Terminy spotkań, Mszy św. i adoracji

1.

RODZINA RÓŻAŃCOWA
1907r.

Codzienna modlitwa różańcowa w przypisanych intencjach ogólnych, misyjnych, parafialnych i osobistych

Pierwsza niedziela miesiąca:
- zmiana tajemnic różańcowych;

- Nabożeństwo Różańcowe;

- spotkanie formacyjne z ks. opiekunem.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy piątek od 8:00 do 17:30.

2.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS
grudzień 1945r.

Podejmowanie działań charytatywnych:

- pomoc ludziom ubogim, starszym i chorym

- zbiórka pieniędzy, odzieży, obuwia i dostarczanie ich dla potrzebujących

- wspomaganie Polaków na Ukrainie
- udział w akcjach Caritas i Czerwonego Krzyża

Pierwsza środa miesiąca:

- Msza św.;
- spotkanie formacyjno-modlitewne z ks. opiekunem.

3.

DOMOWY KOŚCIÓŁ RUCH „ŚWIATŁO-ŻYCIE” – OAZA RODZIN
1991r.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

- życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,

- życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,

- stałego życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,

- dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi,

- postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

Drugi czwartek miesiąca:

- Msza św.;
- spotkanie formacyjno-modlitewne z ks. opiekunem.

4.

RODZINA RADIA MARYJA
grudzień 1995r.

- uświadamianie znaczenia mediów w dziele nowej ewangelizacji świata,

- wspomaganie modlitewne i finansowe „Radia Maryja” i telewizji „Trwam”

Druga środa miesiąca:

- adoracja Najświętszego Sakramentu (15:30-17:30);
- Msza św.;
- spotkanie formacyjno-modlitewne z ks. opiekunem;
- pielgrzymka rodziny RM do Częstochowy (lipiec).

5.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA”
w Nisku od 1.04.1997r.

Kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata ujętą w nauczaniu Kościoła Rzymskokatolickiego oraz zgodne z polską tradycją narodową.

Raz w miesiącu spotkanie pogłębiające wiedzę Biblijną i historię Kościoła oraz historię własnego regionu i miasta.

Pielgrzymki:

  • Jasna Góra (maj);
  • Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu (wrzesień).


6.


BRACTWO ŚW. JÓZEFA
3 październik 1998r. (wspólnota mężczyzn, zwłaszcza ojców)


Uświęcenie siebie, rodziny i szerzenie kultu św. Józefa


19-tego każdego miesiąca:
- Msza św. w intencji bractwa i ich rodzin;
- spotkanie modlitewno-formacyjne z ks. opiekunem.

7.

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
11 czerwca 1999r.

- uczczenie i rozwój kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, wynagradzanie za zniewagi wyrządzane przez świat i szerzenie Nabożeństwa do Boskiego Serca
- dążenie do wypełniania pragnień i poleceń Chrystusa zawartych w objawieniach św. Małgorzacie Marii Alacouque

Pierwszy czwartek miesiąca:

- „Godzina Święta” po Mszy św. wieczornej.
Pierwszy piątek miesiąca:
- Msza św.;
- spotkanie modlitewno-formacyjne z ks. opiekunem.

8.

GRUPA MODLITEWNA OJCA PIO
12 wrzesień 1999r.

- grupa w swoim zawierzeniu Boga Najświętszemu Sercu jego Syna-Jezusa i Matce Najświętszej starają się naśladować Ojca Pio i  szerzyć jego cześć.

23 każdego miesiąca:

- Msza św.;
- spotkanie formacyjne z ks. opiekunem.
Czuwania modlitewne:

- środa, Nisko (15:30-17:30);
- całonocne czuwanie, Sandomierz (maj), Łagiewniki (czerwiec).

9.

CHÓR PARAFIALNY
od 1945r. z przerwami, obecna grupa od 2002r.

- ubogacanie śpiewem uroczystości kościelnych „kto gra i śpiewa ten dwa razy się modli”

Środa, po Mszy św. wieczornej.

10.

ARCYBRACTWO-STRAŻ HONOROWA NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
5 listopad 2002r.

Szerzenie kultu i czci Niepokalanego Serca Maryi przez:
- żarliwą modlitwę
- Komunią św. wynagradzająca NSM
- udział w procesjach
- czuwania modlitewne 
- zachęcanie do modlitwy różańcowej i praktykowanie Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca wynagradzających za grzechy popełnione przeciwko NSM

Pierwsza sobota miesiąca:
- godzina 17:00 spotkania formacyjne z ks. opiekunem;
- Msza św. godzina 18.00;
- procesja fatimska.

11.

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
od 8 grudnia 2003r.

-  Pomagać w dojrzałym i stałym osobistym nawróceniu do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
-  Wspierać i podtrzymywać osobistą i zdecydowaną odpowiedź na osobę, obecność i moc Ducha Świętego.
 - Wspierać i podtrzymywać przyjęcie i korzystanie z darów duchowych, nie tylko w ramach odnowy, lecz także w łonie całego Kościoła.

 -  Podtrzymywać dzieło ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, łącznie z ewangelizacją osób będących poza Kościołem, ewangelizacją chrześcijan tylko z nazwy, a także ewangelizacją kultury i struktur społecznych.
 -  Podtrzymywać wzrost w świętości przez integrację darów charyzmatycznych z pełnią życia Kościoła.

Drugi wtorek miesiąca:

- Msza św. wieczorna;
- Godzina Uwielbienia.
W pozostałe wtorki po Mszy św. spotkanie modlitewno-formacyjne z ks. opiekunem.
14-tego każdego miesiąca Koronka do Miłosierdzia Bożego przy Figurze Chrystusa Króla, godzina 18:00.
W każdy czwartek adoracja przed Najświętszym Sakramentem 15:30-17:30.
Ostatnia sobota miesiąca, godzina 18:00 Msza św. w intencji uzdrowienia, a następnie adoracja Jezusa obecnego we Najświętszym Sakramencie z modlitwą o uzdrowienie.

12.

WSPÓLNOTA FRANCISZKAŃSIEGO ZAKONU ŚWIECKICH
powstała około 1920r., erygowana 1 marca 2004r.

- prowadzenie życia apostolskiego i dążenie do chrześcijańskiej doskonałości.

Pierwszy poniedziałek miesiąca:
- adoracja przed Najświętszym Sakramentem, 15:00-17:30;
- Msza św.;
- spotkanie modlitewno-formacyjne z ks. opiekunem i sprawy bieżące.

13.

LEGION MARYI
od 25 sierpnia 2012r.

 - Głoszenie chwały Boga, w Trójcy Jedynego,

- wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym,

- dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny.

Każdy piątek o godzinie 16:30.
Pielgrzymka do Częstochowy (sierpień).

14.

Wspólnota „Matek w Modlitwie”

Celem jest modlitwa o przebaczenie, ochronę przed wszelakim złem, prowadzenie Ducha Świętego, jedność serc i ducha dla swoich dzieci.

Msza św. o godz. 18.00 każdego 16 dnia miesiąca oraz spotkanie formacyjne z ks. opiekunem.

Jeżeli ktoś z parafian pragnie pogłębić i ożywić swoją wiarę oraz zaangażować się w życie parafii, prosimy o skontaktowanie się z wybraną Wspólnotą.


GRUPY DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE

Lp.

Nazwa wspólnoty i rozpoczęcie działalności

Główne cele

Terminy spotkań, Mszy św. i adoracji

1.

Liturgiczna Służba Ołtarza

Służba przy ołtarzu podczas sprawowania Eucharystii i innych obrzędów przez co liturgia staje się sprawniejsza, bardziej uporządkowana, a przez to piękniejsza.

Czwartek godz. 18.00 - Msza św., a po niej spotkanie w Oratorium św. Józefa.

Służba przy ołtarzu w niedzielę i w tygodniu wg wyznaczonego dyżuru.

2.

Ruch Światło-Życie

i schola młodzieżowa

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacj

Piątek - godz. 18.00 - Msza św., a po niej spotkanie w Oratorium św. Józefa.

Niedziela – godz.. 9.00 – Msza św. z udziałem młodzieży.

3.

Schola dziecięca

Ubogacenie śpiewem liturgii Mszy św.

Sobota – godz. 10.30 – próba scholi

Niedziela – godz.12.00 – udział w Mszy św. z udziałem dzieci

Zachęcamy dzieci i młodzież do większego zaangażowania się w życie wspólnoty parafialnej przez aktywne włączenie się do grupy parafialnej.