zdjC499cie201

 

W niedzielę 29 maja 2022 r. ks. prał. Władysław Jadam obchodził 65 rocznicę święceń kapłańskich. Uroczystej Mszy św. o godz. 12.00 przewodniczył ks. proboszcz Kazimierz Hara, a słowo Boże wygłosił ks. senior Franciszek Grela. Na zakończenie w imieniu parafian życzenia złożył Ryszard Szymonik, który przypomniał kapłańską drogę ks. Jubilata, która większości związana jest z parafią św. Józefa w Nisku. Po święceniach kapłańskich, które ks. Władysław otrzymał w katedrze przemyskiej 30 maja 1957 r. z rąk ks. bpa Franciszka Bardy, pierwszą jego placówką była parafia w Pysznicy, następnie w Sokołowie Małopolskim, a od 1961 r. w Nisku. Ks. Jadam dał się poznać jako dobry i gorliwy katecheta oraz wychowawca dzieci i młodzieży. Przygotowywał on dzieci do pierwszej Komunii św. i do bierzmowania, organizował każdego roku „jasełka” i „misteria wielkopostne”. Szczególnym rysem posługi duszpasterskiej ks. Władysława było zaangażowanie się w Ruch Światło-Życie i współpraca w tym dziele ze Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim.  Organizował i prowadził on oazy wakacyjne oraz pracował w grupach formacyjnych  z młodzieżą w ciągu całego roku. Ponadto ks. Jadam w latach 1984-1990 sprawował funkcję Dziekana Niżańskiego. W roku 1990 wyjechał do Pietrain w Belgii gdzie prawie 13 lat sprawował posługę proboszcza. Po powrocie do Polski ks. Władysław zamieszkał w Nisku, gdzie jako emeryt do tej pory sprawuje posługę przy parafii św. Józefa.

  

POLECAMY KS. WŁADYSŁAWA W NASZYCH MODLITWACH PRZEZ PRZYCZYNĘ MARYI – MATKI KAPŁANÓW I ŚW. JÓZEFA – NASZEGO PATRONA, ŻYCZĄC MU, ABY PAN JEZUS DARZYŁ GO NADAL POKOJEM, ZDROWIEM, ŻYCZLIWOŚCIĄ LUDZI I WSZELKIMI POTRZEBNYMI DARAMI.