7 września, w I piątek miesiąca, wspólnota ministrantów uczestniczyła w uroczystej celebracji, połączonej z nadaniem nowych posług do służby przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo sprawowane było wieczorem o godz. 19.00 w „Domku Nazaretańskim”. Na liturgii, której przewodniczył ks. Adrian, obok ministrantów, zgromadzili się: kleryk Jarosław, ceremoniarze, oaza młodzieżowa oraz rodzice i rodzeństwo naszych ministrantów.

    Młodzi chłopcy zostali powołani do kolejnych stopni ministranckiej służby Bożej: choralistów, ministrantów księgi i ministrantów Słowa Bożego.

    Na zakończenie wszyscy zgromadzeni otrzymali dar szczególnego błogosławieństwa.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    1 września, blisko 100 osób z powiatu niżańskiego, wzięło udział w pieszej pielgrzymce z Sanktuarium św. Józefa w Nisku do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem. Pątniczy szlak, głównie dzięki solidnemu zaangażowaniu utalentowanej młodzieży, naznaczony został bogactwem symboliki osób i wydarzeń, akcentujących przede wszystkim wielki jubileusz narodowy – 100 lecie odzyskania niepodległości oraz rocznicę wybuchu II wojny światowej.

    W celu wzmocnienia przekazu, na trasie pielgrzymki, odgrywane były sceny odnoszące się do osób i wydarzeń, ściśle związanych z Kościołem w Polsce i naszą Ojczyzną. Uczestnicy wcielali się min. w role: bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kard. Stefana Wyszyńskiego, św. Jana Pawła II czy św. Maksymiliana Kolbe; a zatem polskich bohaterów, którzy w sercu zawsze pielęgnowali miłość do Ojczyzny, działając na rzecz jej wolności i zabiegając o należytą godność dla rodaków, płacąc przy tym niekiedy wysoką cenę. Przypominały o tym rekonstrukcje takich wydarzeń jak porwanie, pobicie i utopienie w rzece ks. Popiełuszki, postrzelenie Jana Pawła II czy aresztowanie o. Maksymiliana i jego „obozowe” życie, zwieńczone najpiękniejszym gestem miłości – ofiarowania życia za bliźniego.

    Ostatni etap drogi naznaczony był naszą tradycyjną polską religijnością, co zostało podkreślone poprzez charakterystyczne polskie pieśni oraz stroje ludowe, w jakie przyodziała się część uczestników. Pielgrzymkowa kolumna przybrała wówczas wyjątkowo malownicze i radosne oblicze.

    Do Sanktuarium Maryjnego w Radomyślu uczestnicy wchodzili w barwnym szpalerze powiewających flag: maryjnych i państwowych, serdecznie witani przez ks. proboszcza Józefa Turonia i ks. wikariusza Łukasza Szewczyka. Wspólna Eucharystia w bliskości Maryi, w Jej wizerunku Matki Bolesnej i Pocieszenia, zwieńczyła to Boże dzieło. Na zakończenie ks. kustosz podziękował pielgrzymom za przybycie i wspólną modlitwę, natomiast ks. Adrian Kalek wyraził wdzięczność w imieniu wszystkich uczestników za otwartość, gościnność i życzliwość, składając je na ręce ks. Proboszcza. Podziękował również pielgrzymom za ich obecność oraz za ogromne zaangażowanie na rzecz tej inicjatywy.

    Pielgrzymka dostarczyła wszystkim uczestnikom wiele patriotycznych i duchowych wrażeń, ożywiających serca i przynoszących wiele satysfakcji z faktu bycia Polakiem i chrześcijaninem.

Ta pielgrzymka była dla mnie ogromnie pozytywnym doznaniem. Dzięki niej umocniłam swoją wiarę zarówno w Boga, jak i w człowieka. Zobaczyłam, jak ludzie potrafią okazywać sobie życzliwość i pomoc, czasami nawet wobec ludzi zupełnie obcych. Miałam także zaszczyt odegrania postaci Czarnej Madonny podczas sceny Ślubów Jasnogórskich. Kiedy ujrzałam wchodzących do kościoła pielgrzymów, którzy z sympatią ale i wzruszeniem na twarzy spoglądali na mnie, w moim sercu zrodziła się wielka radość. W tamtym momencie poczułam, że Maryja jest szczególnie blisko i otacza mnie płaszczem swojej opieki. Uradowałam się, że swoją osobą mogłam ukazać ludziom piękno samej Maryi, Królowej Polski – dzieliła się swoimi przeżyciami Julia.

    Warto odnotować również, że w pielgrzymce wzięła udział naprawdę liczna grupa młodzieży a także całe rodziny, nawet z małymi dziećmi. Na trasie liczącej blisko 35 km. to naprawdę wyczyn godny pochwały.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    Podczas wakacyjnego odpoczynku grupa dzieci i młodzieży z naszej parafii aktywnie uczestniczyła w różnego rodzaju formach duszpasterstwa.

    Młodzież ze wspólnoty oazowej, wraz z ks. Adrianem, czynnie zaangażowała się w Festiwal Muzyki Pozytywnej FT3, zorganizowany w Jarocinie w dniach od 29 czerwca do 1 lipca. Trzydniowe wydarzenie muzyczne obfitowało w liczne koncerty znanych wykonawców, takich jak: Arkadio, Gospel Rain czy Kamil Bednarek. Nasi oazowicze wzięli udział w warsztatach muzycznych, prowadzonych przez znanego trenera wokalnego Krzysztofa Biernackiego. Wyćwiczony repertuar młodzież zaprezentowała na scenie wraz z zespołem Maleo Reggae Rockers. Aktywność naszych nastolatków została zauważona przez organizatorów festiwalu, którzy określili naszą grupę jako „serce” całej imprezy.

Dzięki temu wydarzeniu nasza młodzież mogła podszlifować swoje talenty muzyczne oraz ubogacić się pozytywnym przekazem, płynącym od artystów związanych z trendem muzyki chrześcijańskiej.

    Lipiec to w naszej diecezji czas rekolekcji formacyjnych Ruchu Światło- Życie. Z naszej parafii 17 dzieci uczestniczyło w rekolekcjach Oazy Dzieci Bożych w Mędrowie k. Staszowa. Natomiast 11 osób, spośród młodzieży, odbywało swoją wakacyjną formację na stopniach Oazy Nowej Drogi oraz Oazy Nowego Życia w bieszczadzkich ośrodkach: Wisłok, Olchowa oraz Łodyna, gdzie funkcję Moderatora pełnił ks. Adrian.

Wakacyjne turnusy oazowe okazały się doskonałym sposobem spędzenia wolnego czasu, podczas których nasi młodzi przyjaciele mieli możliwość umocnienia się w wierze, a jednocześnie uczestniczyć w chrześcijańskim przeżywaniu radości.

    Na początku sierpnia troje dzieci uczestniczyło natomiast w „Wakacjach z Bogiem” w Górach Stołowych. Wyjazd ten przyniósł również mnóstwo pozytywnych i niezapomnianych wrażeń dla uczestników.

    W drugiej połowie sierpnia czworo naszych oazowiczów uczestniczyło w 10-dniowych warsztatach muzycznych Oremuz, które przebiegły pod hasłem „Powołanie do świętości”. W tym czasie młodzi doskonalili swoje talenty muzyczne i wokalne oraz mieli okazję do duchowej formacji.

    Zwieńczeniem wakacyjnych spotkań był oazowy Dzień Wspólnoty w Sandomierzu, połączony z Koncertem Uwielbienia w dniu 31 sierpnia. Podczas koncertu na scenie prezentowała się wspominana wcześniej grupa Oremuz. Nasi młodzi parafianie mieli zatem możliwość z zespołem wystąpić przed publicznością, ale również, co warte podkreślenia, każde z nich dostąpiło zaszczytu zaprezentowania swoich talentów w wersji solowej. 

    Wakacyjny czas dla wielu naszych młodych parafian przebiegł na fundamencie budowania wspólnoty i nawiązywania relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    31 maja 2008 roku księża: Zbigniew Jargieło i Adrian Kalek przyjęli w bazylice sandomierskiej, z rąk J.E. ks bpa Andrzeja Dzięgi, sakrament kapłaństwa. W 10-tą rocznicę tego wydarzenia, w Sanktuarium św. Józefa, sprawowana była uroczysta Eucharystia dziękczynno- błagalna w intencji młodych jubilatów. Mszy świętej, zamówionej przez wspólnoty parafialne, przewodniczył ks proboszcz Kazimierz Hara w koncelebrze księży: Adriana i Zbigniewa. Uroczystości odbyły się 10 czerwca 2018 r., czyli w niedzielę, na dodatek o godz. 12.00, a zatem czasie, w którym księża: Adrian i Zbigniew, kierują w ciągu roku kazania ze szczególnym przesłaniem do najmłodszych uczestników liturgii.

    O piękno jubileuszowej mszy świętej zadbali licznie zgromadzeni ministranci, natomiast wspaniałą oprawę muzyczną, obok P. organisty Stanisława, stworzyły schole: dziecięca i młodzieżowa.

    Na zakończenie mszy świętej popłynęły szczere życzenia od przedstawicieli grup parafialnych. W imieniu wszystkich wspólnot parafialnych złożyła je P. Bogumiła Toboła, podkreślając wartość daru kapłaństwa jak również wymierny wkład każdego z kapłanów, zaangażowanych w duszpasterstwo naszej parafii. Ponadto swoją wdzięczność, połączoną z życzeniami, wyraziły przedstawiciele wspólnot dziecięcych, młodzieżowych i osób dorosłych. Szczególnie ciepłym akcentem była pieśń o kapłaństwie wyśpiewana przez dziewczynki: Madzię i Oliwkę.

    Za ofiarę mszy świętej, modlitwę i tak piękną uroczystość, wzruszeni księża jubilaci podziękowali księdzu proboszczowi, grupom parafialnym, zrzeszającym dzieci, młodzież i osoby dorosłe oraz całej wspólnocie parafialnej.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    700-letnia tradycja kultywowania w Kościele Chrystusowym Uroczystości Bożego Ciała jest szczególnie żywa w polskim środowisku. Świąteczna procesja ulicami miasta jest wielką manifestacją naszej wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa pod postacią białej Hostii; „wielką”, gdyż gromadzi tłumy wiernych.

    Nie inaczej było w Nisku, a jak podkreślało wielu uczestników przemarszu, w tym roku wydarzenie to zgromadziło wyjątkowo wielu wyznawców Chrystusa. Tegoroczny kościelny pochód, który rozpoczął się po mszy św. o godz. 9.00, przeszedł ulicami: Mickiewicza, 3 Maja, Rzeszowską i Wolności.

    Centralnym punktem procesji był niesiony przez kapłanów Najświętszy Sakrament. Chrystus wyszedł ze świątyni na zewnątrz po to, aby min. pokazać się tym, którzy go nie odwiedzają w ogóle lub czynią to bardzo rzadko i powiedzieć im, że ich też kocha i jest również dla nich. Jezus zatrzymywał się przy czterech - pięknie zdobionych – ołtarzach, aby kierować swoje słowo pouczenia.

    W procesji eucharystycznej udział wzięły dziewczynki, przyodziane w śliczne sukienki i posypujące płatki kwiatów; chłopcy, dzwoniący dźwięcznymi dzwoneczkami; przedstawiciele wspólnot parafialnych, niosących chorągwie i feretrony; wierni świeccy i duchowni.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Wyszukaj na stronie

Logowanie

Copyright © 2012. All Rights Reserved.