Wielki Czwartek

    Preludium dla obchodów Świętego Triduum paschalnego, które przeżyliśmy we wspólnocie parafialnej, stanowiła, sprawowana o godz 10.00 w bazylice konkatedralnej w Stalowej Woli, wielkoczwartkowa Msza Krzyżma.

Przedpołudniowa liturgia Mszy Krzyżma była przejawem oznajmiającym jedność duchowieństwa w Kościele Sandomierskim. We Mszy św., pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Nitkiewicza, udział wzięło blisko 300 kapłanów, a także wierni świeccy, w tym przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza i Scholi. To wydarzenie, jak zawsze, nabrało szczególnego znaczenia dla duchownych, którzy uroczyście odnowili obietnice złożone Bogu i Kościołowi w momencie święceń kapłańskich czy zakonnych.

W trakcie sprawowanej liturgii Pasterz diecezji dokonał również poświęcenia świętych olei: chorych, krzyżma i katechumenów. Posłużą one przez kolejny rok kapłanom do udzielania chrztu św., namaszczenia chorych oraz przy poświęcaniu kościoła i ołtarzy.

Wieczorem, o godz. 18.00 w naszym Sanktuarium, odprawiona została Msza Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył ks. Proboszcz Kazimierz Hara, w koncelebrze księży duszpastersko posługujących w naszej parafii. Wraz z całym Kościołem katolickim upamiętniliśmy dzień ustanowienia przez Chrystusa sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Z racji przypadającego na ten dzień Święta Kapłanów, sprawujący Eucharystię księża, wysłuchali, skierowanych pod swoim adresem, słów wdzięczności za pełnioną posługę oraz szczerych życzeń obfitości Bożych łask na dalsze lata kapłaństwa.

Zgodnie z tradycją Kościoła, ks Proboszcz dokonał obrzędu obmycia nóg 12 mężczyznom, naśladując tym samym Chrystusa obmywającego nogi swoim apostołom.

Liturgię Wielkiego Czwartku zakończyła procesja, podczas której odprowadzono Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie do ołtarza adoracji w Ciemnicy, gdzie wierni modlili się do godz. 24.00. Czuwanie przy Chrystusie zakończyła adoracja przygotowana przez młodzież oazową oraz modlitwa brewiarzowa na zakończenie dnia, czyli tzw. Kompleta.


Wielki Piątek

    Od wczesnych godzin rannych wierni modlitewnie towarzyszyli obecnemu w Ciemnicy Jezusowi. O godz. 15.00 uczestniczyli w Koronce do Bożego Miłosierdzia, po której bezpośrednio sprawowana była droga krzyżowa z rozważaniami szczególnie skierowanymi do rodzin. Nabożeństwa te poprowadził ks. Franciszek.

Wraz z wybiciem godz. 18.00, kapłani, ubrani w szaty liturgiczne wraz z asystą liturgiczną, podążyli w uroczystej procesji na sprawowanie Nabożeństwa Krzyża, któremu przewodniczył ks. Adrian.

Jednym z wymownych elementów Liturgii wielkopiątkowej był opis Męki Pańskiej, odczytany według relacji św. Jana.

Kolejnym szczególnym momentem wieczornego nabożeństwa było ceremonialne odsłonięcie wizerunku Jezusa na Krzyżu, któremu zgromadzeni oddali należną cześć. Następnie wierni przyjęli Komunię Świętą. Na zakończenie Nabożeństwa Wielkiego Piątku Pan Jezus pod postaciami eucharystycznymi został przeniesiony procesyjnie do, patriotycznie ucharakteryzowanego, Grobu Pańskiego. Adorację, podobnie jak w Wielki Czwartek, zakończyła kompleta o godz. 24.00.


Wielka Sobota

    W Wielką Sobotę od godz. 6.00 nasi parafianie, wspominając Chrystusa spoczywającego w grobie, trwali w oczekiwaniu na zmartwychwstanie. Od godzin porannych kapłani dokonywali obrzędu poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny, który jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych zwyczajów wielkanocnych.

Bogatej w symbole i znaczenie liturgii Wigilii Paschalnej o godz. 19.00 w naszym Sanktuarium, w asyście kapłanów i Liturgicznej Służby Ołtarza, przewodniczył ks. Zbigniew. Wspólną modlitwę chrześcijańskiego czuwania przed Zmartwychwstaniem Chrystusa, rozpoczął obrzęd poświęcenia ognia i Paschału, sprawowany na zewnątrz kościoła. Symbolikę światła, którym jest Chrystus powstający z mroku śmierci do życia, przybliżył, wzniośle odśpiewany już wewnątrz świątyni, Exsultet.

W dalszej części zgromadzeni wysłuchali rozbudowanej formy Liturgii Słowa. A tuż po niej nastąpiła Liturgia chrzcielna z poświęceniem wody, podczas której wraz z chórem wszyscy odśpiewali Litanię do Wszystkich Świętych oraz odnowili własne przyrzeczenia chrzcielne, wyrzekając się przy tym grzechu, szatana, zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Uroczystym błogosławieństwem, w którym podniośle wybrzmiało „Alleluja”, wierni zostali rozesłani do swoich domów.


Niedziela Rezurekcyjna

    Niedzielne uroczystości rozpoczęła o świcie procesja rezurekcyjna, która jest wyrazem radości, jaką przeżywa Kościół z faktu zmartwychwstania Chrystusa. Strojnie uformowana procesja i bardzo liczny udział w niej wiernych nadał dodatkowego splendoru, i tak już podniosłemu wydarzeniu, w którym obwieściliśmy Dobrą Nowinę o Zmartwychwstaniu Pana. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem rozpoczęła się Msza święta o Zmartwychwstaniu Pańskim, której przewodniczył ks. Proboszcz Kazimierz.

Tegoroczne Triduum Paschalne przeżywaliśmy z akcentem na testamentalne słowa Papieża-Polaka, wypowiedziane przed 40 laty na polskiej ziemi: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Tej ziemi”.

Składamy szczególne podziękowania wszystkim, którzy służyli pomocą w pięknym przygotowaniu wystroju naszej świątyni; którzy zaangażowali się w ujmującą oprawę muzyczną i liturgiczną całego Triduum oraz wszystkim uczestnikom sprawowanych w tym świętym czasie nabożeństw.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    14 kwietnia, wraz z całym Kościołem powszechnym, obchodziliśmy Niedzielę Palmową, upamiętniającą tryumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, jaki miał miejsce przed wiekami, kilka dni przed ukrzyżowaniem. Tym samym rozpoczęliśmy obchody Wielkiego Tygodnia – najważniejszego okresu w całym roku liturgicznym, ukierunkowującego nas bezpośrednio ku głębokiemu przeżywaniu Paschy Jezusa Chrystusa.

    W naszym Sanktuarium na każdej mszy św. dokonano obrzędu poświęcenia palm –  „drzewa życia” i symbolu zwycięstwa. Tradycyjnie też odczytywano opis Męki Pańskiej, tym razem według relacji Łukasza Ewangelisty.

    Reprezentacja młodzieży z naszej parafii uczestniczyła w tym dniu w diecezjalnych Dniach Młodzieży w Sandomierzu, pod przewodnictwem ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    W piątek, IV-ego tygodnia Wielkiego Postu, miała miejsce IV edycja niżańskiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej pod hasłem: „Kościół XXI wieku”. Rozpoczęła się ona o godz. 20.00, mszą świętą, sprawowaną w Sanktuarium św. Józefa w Nisku. Przewodniczył jej ks. proboszcz Kazimierz Hara, który w wygłoszonej homilii powiedział min:

„Na dzisiejszą, czwartą już Drogę Krzyżową wyrusza kilkaset osób. Ale ta prawdziwa Droga Krzyżowa zaczyna się już teraz w Eucharystii, bo to bezkrwawa ofiara Jezusa Chrystusa. Będziemy prosić Boga o siły, wytrwałość i ducha pokuty, by z takim nastawieniem wyjść na ten nocny marsz.”

    Ostatecznie łącznie, na każdą z czterech dostępnych tras, wyruszyło blisko 500 osób. Pątnicy, trasy liczące od 42 do 50 km, pokonywali w ciszy, skupieniu i rozważaniu Męki Pańskiej. Podniosłości i właściwego klimatu wędrówce dodatkowo nadawało, towarzyszące przez większość drogi, piękne sklepienie gwiazd, które zdawało się tej nocy podkreślać wyjątkową łączność nieba z ziemią.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    24 marca rozpoczęła się w naszej parafii Renowacja Misji Świętych, którą poprowadził jeden z ubiegłorocznych misjonarzy – o. dr Józef Szczecina ze zgromadzenia redemptorystów.

    Podczas niedzielnych nauk ojciec rekolekcjonista zwrócił uwagę na miłość, określając ją jako klamrę spinającą najpiękniejsze wydarzenia naszego życia. W swojej nauce uwydatnił również szereg zmian, jakie dokonały się w ludzkiej rzeczywistości na przestrzeni ostatnich lat. Dla porównania wskazał na element nie ulegający zmianom – ślad Boga pozostawiony w ludzkim sercu w postaci miłości. Wyeksponował również Chrystusowy krzyż, będący wyrazem największej miłości Boga wobec człowieka, jako bezcenną pomoc w przezwyciężaniu kryzysów wiary oraz trudności życiowych.

    W trakcie poniedziałkowych nauk, wierni, na przykładzie żywota starotestamentalnego króla Dawida, mogli lepiej zrozumieć specyfikę grzechu w życiu człowieka oraz przebiegłość działania szatana w tym wymiarze. Z racji Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, przypadającej na ten dzień, można było dokonać rekolekcyjnej Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

    Wtorkowe pouczenia związane były z jednym z najtrudniejszych zagadnień, dotyczących człowieka, a mianowicie – śmiercią. O. Józef, na fundamencie ewangelicznych scen, opisujących wskrzeszenia zmarłych przez Jezusa a także zmartwychwstanie Zbawiciela, pomógł spojrzeć na śmierć z Bożej perspektywy. Był to również dzień modlitewnego wspomnienia naszych bliskich zmarłych.

    W ostatnim rekolekcyjnym dniu ojciec misjonarz omówił bardzo ważny element naszego codziennego życia, tj modlitwę. Punktem wyjścia do rozważań była osoba Jezusa Chrystusa, jako Nauczyciela modlitwy. W swojej nauce rekolekcjonista skierował uwagę wiernych na ogromny wpływ modlitwy w umacnianiu wiary. Mówił, że modlitwa nadaje pierwiastek życia oraz sens naszej wędrówce do Boga i zachęcał, abyśmy znaczyli naszą codzienność właśnie modlitwą. Tego dnia sprawowane były dodatkowe msze święte, ze szczególnym przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży, którzy także uczestniczyli w rekolekcyjnych zmaganiach ducha,  oraz dla osób starszych i chorych, połączona z sakramentem namaszczenia chorych.

    Ojca Józefa polecamy orędownictwu naszego Patrona – św. Józefa i prosimy Boga o obfitość łask dla niego na dalszej kapłańskiej drodze życia. Dziękujemy za ziarno Bożego słowa, które zasiał w naszych sercach i głęboko wierzymy, że wyda ono w naszym życiu obfite plony.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Wyszukaj na stronie

Logowanie

Copyright © 2012. All Rights Reserved.