W sobotę, 7 września, ponad stuosobowa grupa pątników wzięła udział w pieszej pielgrzymce z Niska do Radomyśla nad Sanem. Ten pątniczy szlak łączy ze sobą dwa Sanktuaria: św. Józefa - Oblubieńca NMP w Nisku oraz Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem. W tej wędrówce do Maryi, obok naszych parafian, uczestniczyli również goście  z okolicznych parafii, ale także pochodzący z dalszych części naszej diecezji, a nawet spoza niej, jak np. pielgrzymi z Leżajska czy Krakowa.

    Tegoroczne pielgrzymowanie oparte i realizowane było na kanwie starotestamentalnej Księgi Wyjścia. Z tego tytułu lud pątniczy utożsamił się z „narodem wybranym”, który przed wiekami wyszedł z niewoli Egipskiej do Ziemi Obiecanej. Uczestnicy byli również świadkami inscenizacji scen opisanych w Piśmie Świętym, min. ucisku Izraelitów przez Faraona, powołania Mojżesza przez Boga w krzewie gorejącym, przejścia przez wody Morza Czerwonego czy objawienia i przekazania ludowi Boskiego prawa Dekalogu. Licznie uczestnicząca w tym przedsięwzięciu młodzież, upiększała wydarzenia swoim śpiewem, w tym ujmująco wykonanymi pieśniami tematycznymi, jak: „Oto ja, poślij mnie” czy „Kantyk Mojżesza”.

    Pątnicy naocznie przekonali się o tym, jak kroczenie drogą Bożych Przykazań mocno osadzone jest i związane z Miłością Boga i drugiego człowieka. Tej miłości sami doświadczyli w postaci Bożej troski i błogosławieństwa, jak również ogromnej życzliwości i ciepła napotkanych na trasie kapłanów wraz z parafianami z Pysznicy, Jastkowic czy Woli Rzeczyckiej.

    „Na pielgrzymce do Radomyśla byłam po raz drugi. W moim doświadczeniu nigdzie jeszcze nie spotkałam tyle radości i uśmiechu od drugiego człowieka, jak na tej pielgrzymce. Pomimo zmęczenia i dającego się we znaki bólu, szczególnie na ostatnich kilometrach, widziałam w ludziach tę niezwykłą radość. Radość, co do której nie miałam wątpliwości, że płynie od Najwyższego. Było to dla mnie niesamowite przeżycie i umocnienie duchowe. Naprawdę zobaczyłam Boga w drugim człowieku. Łączność z Maryją na trasie pielgrzymowania i u jej celu pomogły mi umocnić więzi z Nią, które nieco ostatnio zaniedbałam. Dziękuję Bogu za ten wyjątkowy czas.” - podkreślała Agata z Racławic, będąca „mocnym ogniwem” grupy muzycznej.

    Podczas pielgrzymowania nie zabrakło również akcentów powołaniowych: modlitwy w tej intencji oraz konferencji na temat powołań do służby Bożej, przeprowadzonej przez s. Barbarę.

    Pielgrzymkę zakończyła, wspólna z mieszkańcami Radomyśla, Eucharystia, której przewodniczył kustosz – ks. Józef Turoń. Wyraził on swoją wdzięczność, za kontynuację tej najdłuższej do Radomyśla pielgrzymki, którą zapoczątkował przed laty, tragicznie zmarły w tym roku, ś.p. ks. Marian Balicki.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    W piątek, 21 czerwca, dzieci i młodzież, zrzeszeni w naszych wspólnotach parafialnych, przeżyły swoją „Agape”. Ministranci, oaza Dzieci Bożych oraz młodzież z Ruchu Światło-Życie, wraz ze swoimi opiekunami, radośnie dziękowali Bogu za cały, obfitujący w łaski, rok formacyjny.

    Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 od zawiązania kręgu wspólnoty oraz prezentacji poszczególnych grup. Następnie wszyscy wzięli udział w nabożeństwie oraz mszy św. w kościele, aby potem przejść do Oratorium, i tam w śpiewie i tańcu uwielbiać Boga. Nie zabrakło również przyjemności dla podniebienia: tortu, smacznych frytek, lodów i innych frykasów.

    Wzajemne świętowanie trwało do późnego wieczora, a zakończone zostało modlitwą i błogosławieństwem na czas wakacyjnego odpoczynku.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    W Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, po mszy św. o godz. 9.00, wyruszyła z naszego Sanktuarium tradycyjna procesja z Najświętszym Sakramentem. Po raz pierwszy przeszła ona trasą ulic: 3 Maja, Głowackiego, Daszyńskiego, Krasickiego, Fredry i Tysiąclecia. Procesja zatrzymywała się oczywiście przy czterech ołtarzach, specjalnie na tę okoliczność wykonanych. Ubogaceniem wspólnego, z Chrystusem przemarszu, były: niesione na rękach figury i figurki, feretrony i sztandary, dźwięczące w rękach chłopców dzwoneczki, sypane przez dziewczynki piękne kwiaty, jak również każde, kroczące za Chrystusem, ludzkie serce.

    Święto Bożego Ciała to nasze wspólne święto, podczas którego w niezwykle uroczysty sposób dziękujemy Chrystusowi za Jego dar żywej pośród nas obecności.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    Przeszło 40 osobowa grupa młodych ludzi: instrumentalistów i wokalistów wzięła udział w ponad 2-godzinnym koncercie, jaki odbył się 16 czerwca w naszym Sanktuarium. Wydarzenie pod nazwą „Nieść Chwałę Miłosiernego” to kontynuacja ubiegłorocznej idei pod taką samą nazwą i o podobnym charakterze. Na zaproszenie naszej młodzieży oazowej przybyli do Niska ich młodzi przyjaciele z różnych stron naszej diecezji, min. z Stalowej Woli, Tarnobrzegu czy Sandomierza, aby wspólnie czcić Najwyższego.

    Piękne preludium koncertowe rozpoczęło się już o godz. 12.00, na uroczystej mszy św., ubogaconej muzycznie przez młodych „artystów”. Podczas Eucharystii otaczaliśmy młodzież modlitwą , prosząc dla nich o dar błogosławieństwa, zwłaszcza na czas koncertu.

    Sam koncert rozpoczął się o godz. 15.30, podczas którego można doświadczyć bogactwa talentów, pieczołowicie pielęgnowanych w młodych sercach. Młodzież wykonywała chrześcijańskie utwory w pięknych aranżacjach, czyniąc to z właściwą sobie pasją i radością.

Adoracja Najświętszego Sakramentu podczas koncertu, umocniła zarówno młodych muzyków, jak również wszystkich zgromadzonych, w przeświadczeniu że Bóg jest bardzo blisko, w tym wydarzeniu, co podkreślał również jeden z głównych organizatorów - Łukasz Oleś

    Całość występu ubogacona została świadectwem 31 – letniego Mateusza, który przyjechał do nas specjalnie z Częstochowy. To wyznanie drogi nawrócenia przez byłego wojskowego, który potrafił dla Boga poświęcić swoją karierę zawodową oraz żywe doznania obecności Jezusa w jego życiu, umocniły z pewnością wiarę w niejednym sercu. Dodatkowo gościliśmy ks Piotra Kalicińskiego – misjonarza z Republiki Południowej Afryki, który min. zaśpiewał nam pieśń w języku Zulu.

    Warto nadmienić, że zgromadzona w świątyni publiczność bardzo radośnie zaangażowała się w przeżywanie koncertu, począwszy od najmłodszej uczestniczki, 13-miesięcznej Natalki, która żywiołowo klaszcząc w swoje malutkie rączki, wykazała już zadatki aby w przyszłości kontynuować, rozpoczęte przez obecną młodzież, piękne dzieło.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    Dnia 4 czerwca odbyła się pielgrzymka dzieci, które przyjęły w tym roku Pierwszą Komunię Świętą. Celem pielgrzymki było Sanktuarium na Świętym Krzyżu. Aby tam dotrzeć dzieci wraz z rodzicami, panią wychowawczynią i ks. Zbigniewem dzielnie pokonały górski szlak prowadzący od Nowej Słupi na szczyt góry przez Puszczę Jodłową Świętokrzyskiego Paku Narodowego. W Sanktuarium pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. dziękczynnej za dar Pierwszej Komunii i przyjęli błogosławieństwo Relikwiami Krzyża Świętego. Uczestnicy zwiedzili także Muzeum Misyjne oraz Muzeum Przyrodnicze. Był też czas na zakup pamiątek.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Wyszukaj na stronie

Logowanie

Copyright © 2012. All Rights Reserved.