Przed 22 laty cała nasza niżańska ziemia i mieszkające w niej rodziny powierzone zostały panowaniu Chrystusa Króla. Upamiętniając to wydarzenie, 24 listopada 2019 r., w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ks. proboszcz Kazimierz Hara dokonał uroczystego ponowienia zawierzenia miasta i mieszkańców Chrystusowi – Królowi.

   Zawierzenie poprzedzone zostało uroczystą Mszą św., sprawowaną w naszym Sanktuarium o godz. 12.00. Przewodniczył jej oraz „słowo Boże” do wiernych skierował ks. Proboszcz. W homilii wskazał min. na aspekt historycznego rozpoczęcia królowania Chrystusa na ziemi – moment Jego śmierci na krzyżu.

    Po skończonej Eucharystii wierni, wraz z asystą liturgiczną, przeszli pod figurę Jezusa Chrystusa – Zbawiciela Świata i Króla, gdzie nastąpił ponowny akt oddania się władzy Chrystusowej.

Obejrzyj galerię zdjęć..

 

   31 października odbył się w naszym Sanktuarium III Korowód Świętych. W tym roku przybrał on charakter misyjny, z racji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ustanowionego przez papieża Franciszka.

   Wydarzenie rozpoczęło się od spektaklu w sanktuarium św. Józefa. Odegrano w nim epizody z życia świętych osób z poszczególnych kontynentów różańca misyjnego.

   Europę reprezentował św. Jan Paweł II, pełniący jednocześnie funkcję gospodarza tego „świętego zgromadzenia”. W inscenizacji towarzyszyli mu święci, beatyfikowani lub kanonizowani za pontyfikatu papieża Polaka: św. Józefina Bakhita z Sudanu, św. Juan Diego z Meksyku, św. Matka Teresa z Kalkuty w Indiach oraz św. Mary Mackillop z Australii. Część artystyczną zakończyła teatralizacja papieskiej audiencji generalnej, w której udział wzięli wszyscy, przybyli tego wieczoru do sanktuarium, „święci i błogosławieni”.

   Następnie barwny korowód, z radością w sercu i śpiewem na ustach, wyruszył ulicami naszego miasta, aby manifestować świadectwo wiary oraz duchową łączność z tymi, którzy już są w niebie.

   Po powrocie do kościoła odprawione zostało „nabożeństwo z różańcem misyjnym w ręku”, podczas którego otoczono modlitwą misjonarzy i wszystkie dzieła misyjne, prowadzone na różnych kontynentach. Modlitwa prowadzona była w językach: suahili, hiszpańskim, polskim, japońskim oraz angielskim. Po nabożeństwie odbyła się Msza św., w której liturgicznie i muzycznie posługiwały dzieci, młodzież i dorośli, poprzebierani za świętych i błogosławionych.

   „Bal Wszystkich Świętych” w przykościelnym oratorium, był ostatnim akcentem radosnego przeżywania tajemnicy obcowania ze świętymi, gdzie „świętość” wybrzmiewała rytmem chrześcijańskich śpiewów, tańców i zabaw.

 Obejrzyj galerię zdjęć..

 

    21 października, gościł w naszej parafii, przebywający w ramach wizytacji kanonicznych, J. E. ks. bp Krzysztof Nitkiewicz.

   Wizytacja kanoniczna jest czynnością apostolską, związaną z działaniem Ducha Świętego i odbywa się w parafiach co 5 lat. Obecność Biskupa uświadamia wiernym, że Kościół potrzebuje modlitwy oraz kształtowania postaw dojrzałej i mocnej wiary.

  Swoją wizytę Pasterz naszej diecezji rozpoczął od niżańskich placówek: oświatowej i zdrowotnej. Odwiedził Liceum Ogólnokształcące oraz Szpital Powiatowy, spotykając się z uczniami oraz osobami chorymi, a także Dyrekcją i personelem obydwu placówek.

   W dalszej kolejności odbyło się zebranie ks. Biskupa z osobami duchownymi, posługującymi duszpastersko w naszej parafii; wpierw z kapłanami a następnie z siostrami zakonnymi – Służebniczkami Dębickimi. Ekscelencja spotkał się również z rodzicami księży, kleryków i sióstr zakonnych, wywodzących się z naszej parafii.

   Dalszą część programu stanowiło spotkanie z grupami duszpasterskimi, zrzeszonymi przy naszej parafii, podczas którego liderzy dokonali, przed ks. Biskupem, sprawozdania z działalności poszczególnych wspólnot.

  O godz. 17.00 miał miejsce centralny punkt wizytacji – uroczysta Msza św., pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa, w koncelebrze księży z dekanatu niżańskiego. Podczas Eucharystii ks. Proboszcz dokonał sprawozdania z działalności naszej parafii w wymiarze duszpasterskim i gospodarczym.

    Udzielony na zakończenie dar Bożego błogosławieństwa umocnił naszą wspólnotę parafialną na dalsze lata owocnej pracy na chwałę Boga Najwyższego oraz ku pożytkowi Chrystusowego Kościoła.

Obejrzyj galerię zdjęć..

   21 września odbyła się w naszej parafii I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. Do naszego Sanktuarium przybyli mężczyźni z terenu całej diecezji sandomierskiej, aby modlić się o błogosławieństwo i potrzebne łaski, potrzebne do realizacji stanu swego powołania. Swoją obecność zaznaczyły męskie wspólnoty religijne, jak Rycerze Kolumba czy Bractwo św. Józefa.

   Spotkanie zostało zainicjowane nabożeństwem, które poprowadził ks. Proboszcz Kazimierz Hara. Następnie prelekcję formacyjną, zatytułowaną „Być mężczyzną” wygłosił prof. Stanisław Słowiński. Prelegent przypomniał, jak ważna jest świadomość własnej tożsamości u współczesnego mężczyzny. Opierając się na przykładzie św. Józefa wskazał na konkretne zadania, stawiane przez Boga przed mężczyzną:

   „Główne cechy dojrzałego mężczyzny to: opiekuńczość, odpowiedzialność za rodzinę, etykieta, czyli szacunek wobec kobiet oraz wewnętrzna duchowa siła, która ma pokonywać codzienne trudności.” – podkreślał prof. Słowiński

   Centrum całego wydarzenia stanowiła Msza św., sprawowana przez ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza, w koncelebrze, licznie przybyłych z naszej diecezji, kapłanów. Biskup w homilii zaznaczał, że bycie mężczyzną, podobnie jak każde powołanie, jest zaproszeniem do współpracy z Bogiem, a jednocześnie stanowi drogę do świętości. Przestrzegał też przed czyhającym niebezpieczeństwem, mówiąc: „nawet najpiękniejsze powołanie można zniszczyć, zaprzepaścić, zdradzić. Współistnieje ono bowiem w nas z różnymi ułomnościami, z grzechem”.

   Pielgrzymkę zakończyła wspólna agapa, podczas której pięknie przygrywała kapela ludowa. Dzięki uprzejmości i życzliwości naszych parafian i ludzi dobrej woli można było się wzmocnić gorącym posiłkiem i słodkimi wypiekami.

Obejrzyj galerię zdjęć..

 

 

    W sobotę, 21 września, w kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu, miało miejsce błogosławieństwo nowych ceremoniarzy i animatorów Liturgicznej Służby Ołtarza. W tym gronie znaleźli się również animatorzy z naszej parafii: an. Tomasz i an. Łukasz. Ceremonia, w sposób uroczysty, zakończyła całoroczną formację, realizowaną w ośrodku rekolekcyjnym w Radomyślu n. Sanem.

   Mszy świętej, podczas której dokonano obrzędu błogosławieństwa, przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali w niej księża przełożeni z WSD Sandomierz oraz księża opiekunowie wspólnot ministranckich.

   Pasterz diecezji podczas kazania uwrażliwiał młodych chłopców na potrzebę dbałości o życie duchowe. Po homilii nowi ceremoniarze i animatorzy podczas uroczystej przysięgi przed biskupem przyrzekli gorliwie i sumiennie wypełniać powierzone im obowiązki.

   Na zakończenie wydarzenia w refektarzu seminaryjnym wręczone zostały animatorom dyplomy, potwierdzające osiągnięcie najwyższego stopnia formacji ministranckiej.

Obejrzyj galerię zdjęć..

Wyszukaj na stronie

Logowanie

Copyright © 2012. All Rights Reserved.