2 grudnia 2012r, w niedzielę o godz. 16:00 zostało przedstawione misterium "Tajemnica Mszy Świętej". Było ono oparte objawienia o Cataliny Rivas - mistyczki z Boliwii. Władze Kościoła, zbadawszy świadectwa Cataliny, uznały, że są one prawdziwe i istotne w ewangelizacji dzisiejszego świata. Powołały w Boliwii organizację pod nazwą Apostolat Nowej Ewangelizacji, która zajmuje się rozpowszechnianiem Bożego orędzia podyktowanego Catalinie. Misterium to zakończyło XIX Tydzień Kultury Biblijnej.

Główne role w misterium o Eucharystii zagrali:
Jezus - Paweł Frączek
Maryja - Beata Lewicka
mistyczka Catalina Rivas - Małgorzata Kwiecińska
kapłan - ks. prał. Władysław Jadam
Reżyserem misterium była Krystyna Rębisz. Oprócz wyżej wymienionych udział wzięli: ministranci z parafii p.w. św. Józefa w Nisku oraz dzieci szkół niżańskich, którym powierzono role aniołów oraz niektórzy rodzice tych dzieci, którzy otrzymali role dusz czyśćcowych.
Składamy serdeczne podziękowanie Niżańskiemu Centrum Kultury "Sokół" za pomoc w zorganizowaniu i realizacji tego przedstawienia.

28 listopada 2012 r, 28 listopada 2012 r, w środę po Mszy Świętej wieczorowej z inicjatywy Towarzystwa Kultury Chrześcijańskiej Logos odbył się wieczór poezji. Zaproszeni aktorzy (Wiesław Kieżun, Marek Urban, Bogusław Pelc) recytowali wiersze, których autorami byli księża: Ks. Jan Twardowski, Marian Balicki i br Wenanty. Osoba prowadzącą była Bogumiła Toboł. Na zakończenie swój wiersz o wierze zaprezentował kustosz sanktuarium - ks. Franciszek Grela. Wiersze przeplatane były utworami muzycznymi, które wykonywały Małgorzata Fila i Magdalena Lesiczka. Na pianinie akompaniował Wojciech Kawa.
Wydarzenie to odbyło się w ramach XIX Tygodnia  Kultury Biblijnej.

Msza Święta i nabożeństwo pod figurą Chrystusa Króla

Wieczorny koncert

"W hołdzie Janowi Pawłowi II"

W niedzielę Chrystusa Króla po wieczornej Mszy Świętej odbył się w sanktuarium koncert "W hołdzie Janowi Pawłowi II". Profesjonalni artyści z Tarnowa przy akompaniamencie fortepianu śpiewali pieśni maryjne. Wystąpili: Alicja Płonka - sopran, Jan Michalak - bas baryton oraz Paweł Baran - fortepian.

24 listopada, w NCK Sokół odbył się Konkurs Recytacji Pisma Świętego. Wydarzenie rozpoczęło obchody tygodnia biblijnego. W konkursie wystąpiły dzieci i młodzież w kilku kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Organizatorami konkursu byli: Towarzystwo Kultury Chrześcijańskiej Logos, Niżańskie Centrum Kultury oraz Parafia św. Józefa w Nisku. Współorganizatorami i sponsorami nagród byli: Burmistrz Gminy i Miasta Niska oraz Starosta Powiatu Niżańskiego.

15 listopada 2012 roku w Sanktuarium Św. Józefa w Nisku  z inicjatywy młodzieży Ruchu Światło Życie i księży, został zorganizowany Wieczór Uwielbienia. Ta koncepcja zrodziła się po to, aby przybliżyć młodzieży  i dorosłym Boga. Dać możliwość bliższego spotkania z Chrystusem oraz wielbić Zbawiciela obecnego w Najświętszym Sakramencie. Cykliczność tego modlitewnego spotkania posłuży jako duchowe przygotowanie  do Diecezjalnych Dni Młodzieży, które odbędą się za niespełna rok w Nisku.
 Modlitewne spotkanie rozpoczęła Eucharystia. Po jej zakończeniu młodzież z Oazy zaprezentowała pantomimę, która do głębi poruszyła wiernych licznie zebranych w niżańskim Sanktuarium.

 Wieczór uwielbienia Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie prowadził ks. Tadeusz Janda, a śpiewem i grą na instrumentach muzycznych chwaliła Boga młodzież z Ruchu Światło Życie z Niska oraz schola z parafii  p. w. Zwiastowania Pańskiego w Stalowej Woli – Rozwadowie.  Pierwszy Niżański Wieczór Uwielbienia Boga zakończył się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i modlitwą wstawienniczą. Należy podkreślić, że wieczór modlitewny cieszył się wielkim zainteresowaniem wiernych, którzy wypełnili niżańskie Sanktuarium, co przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów.
 Składamy podziękowania ks. Tadeuszowi Jandzie, kapłanom z dekanatu, którzy przybyli wraz z młodzieżą, Siostrom Służebniczkom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się i przyczynili  do uświetnienia tego szczególnego spotkania z Bogiem.
 Serdecznie zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia - „Usłysz Jego Głos”, który odbędzie się 5 grudnia 2012 roku w naszym Sanktuarium. Rozpocznie się uroczystą Eucharystią o godzinie 18:00.

Wyszukaj na stronie

Logowanie

Copyright © 2012. All Rights Reserved.