15 grudnia 2012 roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku  odbyły się rozgrywki w futsalu ministrantów i lektorów z dekanatu  niżańskiego. Wzięło w nim udział 16 drużyn w trzech kategoriach  wiekowych. Turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zmagania  były okazją nie tylko do sportowej rywalizacji w duchu fair play ale  przede wszystkim okazją do promowania aktywnych form spędzania wolnego
 czasu.

Zwycięzcą rozgrywek w kategorii szkół ponadgimnazjalnych została  drużyna z parafii św. Józefa w Nisku. W kategorii szkół gimnazjalnych  pierwsze miejsce zajęła również drużyna z parafii Matki Bożej  Fatimskiej w Nisku. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce  zajęła drużyna z parafii św. Jana Gwalberta i św. Tekli w Stanach.
 Najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach wiekowych otrzymali pamiątkowe  statuetki oraz dyplomy. Zwycięzcy będą reprezentować dekanat w finale  diecezjalnym. W trakcie turnieju odbyło się kolejne spotkanie  ministrantów w ramach Kursu Szkoły Lektora.
 Organizatorem turnieju był ks. Mariusz Wieleba. Serdeczne  podziękowania adresuję do kapłanów z dekanatu, którzy ufundowali  puchary,  nagrody i pamiątkowe dyplomy. Również dziękuje Staroście Powiatu  Niżańskiego panu Gabrielowi Waliłko oraz  Dyrektorowi Regionalnego  Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku panu Marcinowi Pilarskiemu za  udostępnienie hali sportowej. Zwycięzcom gratuluję i życzę sukcesu w
 dalszych rozgrywkach.
 ks. Mariusz Wieleba

2 grudnia 2012r, w niedzielę o godz. 16:00 zostało przedstawione misterium "Tajemnica Mszy Świętej". Było ono oparte objawienia o Cataliny Rivas - mistyczki z Boliwii. Władze Kościoła, zbadawszy świadectwa Cataliny, uznały, że są one prawdziwe i istotne w ewangelizacji dzisiejszego świata. Powołały w Boliwii organizację pod nazwą Apostolat Nowej Ewangelizacji, która zajmuje się rozpowszechnianiem Bożego orędzia podyktowanego Catalinie. Misterium to zakończyło XIX Tydzień Kultury Biblijnej.

Główne role w misterium o Eucharystii zagrali:
Jezus - Paweł Frączek
Maryja - Beata Lewicka
mistyczka Catalina Rivas - Małgorzata Kwiecińska
kapłan - ks. prał. Władysław Jadam
Reżyserem misterium była Krystyna Rębisz. Oprócz wyżej wymienionych udział wzięli: ministranci z parafii p.w. św. Józefa w Nisku oraz dzieci szkół niżańskich, którym powierzono role aniołów oraz niektórzy rodzice tych dzieci, którzy otrzymali role dusz czyśćcowych.
Składamy serdeczne podziękowanie Niżańskiemu Centrum Kultury "Sokół" za pomoc w zorganizowaniu i realizacji tego przedstawienia.

28 listopada 2012 r, 28 listopada 2012 r, w środę po Mszy Świętej wieczorowej z inicjatywy Towarzystwa Kultury Chrześcijańskiej Logos odbył się wieczór poezji. Zaproszeni aktorzy (Wiesław Kieżun, Marek Urban, Bogusław Pelc) recytowali wiersze, których autorami byli księża: Ks. Jan Twardowski, Marian Balicki i br Wenanty. Osoba prowadzącą była Bogumiła Toboł. Na zakończenie swój wiersz o wierze zaprezentował kustosz sanktuarium - ks. Franciszek Grela. Wiersze przeplatane były utworami muzycznymi, które wykonywały Małgorzata Fila i Magdalena Lesiczka. Na pianinie akompaniował Wojciech Kawa.
Wydarzenie to odbyło się w ramach XIX Tygodnia  Kultury Biblijnej.

Msza Święta i nabożeństwo pod figurą Chrystusa Króla

Wieczorny koncert

"W hołdzie Janowi Pawłowi II"

W niedzielę Chrystusa Króla po wieczornej Mszy Świętej odbył się w sanktuarium koncert "W hołdzie Janowi Pawłowi II". Profesjonalni artyści z Tarnowa przy akompaniamencie fortepianu śpiewali pieśni maryjne. Wystąpili: Alicja Płonka - sopran, Jan Michalak - bas baryton oraz Paweł Baran - fortepian.

24 listopada, w NCK Sokół odbył się Konkurs Recytacji Pisma Świętego. Wydarzenie rozpoczęło obchody tygodnia biblijnego. W konkursie wystąpiły dzieci i młodzież w kilku kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Organizatorami konkursu byli: Towarzystwo Kultury Chrześcijańskiej Logos, Niżańskie Centrum Kultury oraz Parafia św. Józefa w Nisku. Współorganizatorami i sponsorami nagród byli: Burmistrz Gminy i Miasta Niska oraz Starosta Powiatu Niżańskiego.

Wyszukaj na stronie

Logowanie

Copyright © 2012. All Rights Reserved.