24 listopada, w NCK Sokół odbył się Konkurs Recytacji Pisma Świętego. Wydarzenie rozpoczęło obchody tygodnia biblijnego. W konkursie wystąpiły dzieci i młodzież w kilku kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Organizatorami konkursu byli: Towarzystwo Kultury Chrześcijańskiej Logos, Niżańskie Centrum Kultury oraz Parafia św. Józefa w Nisku. Współorganizatorami i sponsorami nagród byli: Burmistrz Gminy i Miasta Niska oraz Starosta Powiatu Niżańskiego.

15 listopada 2012 roku w Sanktuarium Św. Józefa w Nisku  z inicjatywy młodzieży Ruchu Światło Życie i księży, został zorganizowany Wieczór Uwielbienia. Ta koncepcja zrodziła się po to, aby przybliżyć młodzieży  i dorosłym Boga. Dać możliwość bliższego spotkania z Chrystusem oraz wielbić Zbawiciela obecnego w Najświętszym Sakramencie. Cykliczność tego modlitewnego spotkania posłuży jako duchowe przygotowanie  do Diecezjalnych Dni Młodzieży, które odbędą się za niespełna rok w Nisku.
 Modlitewne spotkanie rozpoczęła Eucharystia. Po jej zakończeniu młodzież z Oazy zaprezentowała pantomimę, która do głębi poruszyła wiernych licznie zebranych w niżańskim Sanktuarium.

 Wieczór uwielbienia Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie prowadził ks. Tadeusz Janda, a śpiewem i grą na instrumentach muzycznych chwaliła Boga młodzież z Ruchu Światło Życie z Niska oraz schola z parafii  p. w. Zwiastowania Pańskiego w Stalowej Woli – Rozwadowie.  Pierwszy Niżański Wieczór Uwielbienia Boga zakończył się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i modlitwą wstawienniczą. Należy podkreślić, że wieczór modlitewny cieszył się wielkim zainteresowaniem wiernych, którzy wypełnili niżańskie Sanktuarium, co przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów.
 Składamy podziękowania ks. Tadeuszowi Jandzie, kapłanom z dekanatu, którzy przybyli wraz z młodzieżą, Siostrom Służebniczkom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się i przyczynili  do uświetnienia tego szczególnego spotkania z Bogiem.
 Serdecznie zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia - „Usłysz Jego Głos”, który odbędzie się 5 grudnia 2012 roku w naszym Sanktuarium. Rozpocznie się uroczystą Eucharystią o godzinie 18:00.

15 sierpnia to Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tym samym dniu jest także obchodzone Święto Wojska Polskiego. W naszym sanktuarium z tej okazji była sprawowana Msza Święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył kustosz sanktuarium - ks. kan. Franciszek Grela, zaś koncelebrowali księża - kapelani Wojska Polskiego - ks. ppłk Jerzy Niedbała, który wygłosił kazanie  i ks. ppor. Krzysztof Tryk, nasz poprzedni wikariusz. We Mszy Świętej uczestniczyli żołnierze z jednostki wojskowej w Nisku należący do 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, harcerze, mażoretki oraz przedstawiciele władz samorządowych. Po Mszy Świętej przemaszerowano na planty, gdzie pod pomnikiem poległych kontynuowano uroczystości.

15 sierpnia, w liturgiczną uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przeżywaliśmy dożynki parafialne. O godz. 10:30 został poświęcony i procesyjnie wniesiony do kościoła wieniec dożynkowy wykonany przez gospodarzy z Zasania. Mszy Świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. proboszcz.

W niedzielę, 5 sierpnia 2012 roku w godzinach popołudniowych  przybyła do naszego miasta pielgrzymka do Częstochowy z diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Razem z nimi pielgrzymował ich gość specjalny - ks. Tomasz Zieliński pochodzący z diecezji lubelskiej, obecnie należący do Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Ks. Tomasz na pielgrzymce szukał nowych powołań misyjnych. O godz. 20:00 pielgrzymi tradycyjnie uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, który poprowadził kierownik grupy pielgrzymkowej. W czasie apelu pielgrzymi pieśniami religijnymi dziękowali Bogu za udany dzień, za przychylność gospodarzy i prosili o siły na następny dzień. Konferencję na temat rodziny wygłosił ks. Tomasz Zieliński. Po apelu pielgrzymi udali sie na noclegg, który otrzymali u naszych parafian, jak również w oratorium św. Józefa oraz na plebanii.

W poniedziałek, ok. godz. 4:20 pielgrzymi wyruszyli w dalszą drogę zapewniając o modlitwie na nasza wspólnotę.

Wyszukaj na stronie

Logowanie

Copyright © 2012. All Rights Reserved.