DEKRET

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów. 

„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.

Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski SalvificiDoloris, 31).

Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.

Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritateSummiPontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridionindulgentiarum, nr 12).

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

Kard. Mauro Piacenza

Penitencjarz Większy

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel

Regens

 

   14 lutego, we wspomnienie św. Walentego – patrona zakochanych, młodzież oazowa uczestniczyła w spotkaniu formacyjnym na temat prawdziwego oblicza miłości.

   Wspólne zgromadzenie rozpoczęło się o godz 18.00 mszą świętą, będącą pełnią miłości. Dalsza część spotkania odbyła się w Oratorium. Rozdział formacyjny poprowadził animator Łukasz. Podzielił on początkowo uczestników na dwie grupy – dziewcząt i chłopców. Zadaniem obydwu grup było wskazanie i uszeregowanie cech, przykuwających największą uwagę płci przeciwnej. Na fundamencie tego ćwiczenia prowadzący ukazał różnice postrzegania i myślenia między kobietą a mężczyzną. Swój dyskurs poparł wyświetleniem ciekawego tematycznego filmiku. Następnie wskazał na różne rodzaje miłości i ukazał jej najwyższe wartości. W dalszej części uczestnicy zostali obdarowani okazjonalnymi upominkami: różami, pysznymi „babeczkami” zdobionymi serduszkami z umieszczonymi fragmentami Pisma Świętego czy kartkami walentynkowymi, za pomocą których uczestnicy wzajemnie skierowali do siebie ciepłe i życzliwe słowa sympatii.

   Spotkanie uwieńczone zostało kapłańskim błogosławieństwem, jako umocnienie na drodze dążenia do prawdziwej chrześcijańskiej miłości.

Obejrzyj galerię zdjęć..

   W sobotni wieczór, 15 lutego, w Oratorium przy par. św. Józefa w Nisku odbył się „Oazowy bal karnawałowy”. Udział w nim wzięli członkowie naszej parafialnej wspólnoty oraz przybyła gościnnie młodzież min. z Sandomierza czy Tarnobrzegu. Bal poprzedzony został, sprawowaną w Sanktuarium o godz. 18.00 Eucharystią, podczas której otaczaliśmy modlitwą młodzież oazową.

   Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał ks. Adrian, który podziękował organizatorom, a także przywitał przybyłych gości oraz zespół muzyczny. Formacja „A-bis”, która rytmicznie wykonywała utwory instrumentalno-wokalne niewątpliwie znacząco przyczyniła się do udanie spędzonego wieczoru. Wspólne tańce i zabawy z pewnością jeszcze głębiej zintegrowały tę młodzieżową wspólnotę. 

Obejrzyj galerię zdjęć..

  

            Przez dwie kolejne niedziele można było wysłuchiwać najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek, które wybrzmiewały w naszym Sanktuarium w specjalnie przygotowanych koncertach.

            Pierwszy z nich odbył się 5 stycznia a pieśni na chwałę Nowonarodzonego Syna Bożego wyśpiewały dzieci i młodzież, zrzeszeni w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”.

            Tydzień później, 12 stycznia, odbył się koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, gdzie przy instrumentalnym akompaniamencie cały zespół wykonywał pieśni Bożonarodzeniowe, ubogacane także solowymi partiami muzycznymi.

Obejrzyj galerię zdjęć..

   Święto Świętej Rodziny jest szczególną okazją, aby modlić się o świętość małżeństw i rodzin. Od 2018 roku, zgodnie z propozycją biskupów, w wielu polskich parafiach odbywa się tego dnia obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

    W naszym Sanktuarium na wszystkich mszach świętych, sprawowanych w Niedzielę Świętej Rodziny, małżonkowie mieli okazję, aby odnowić swoje ślubne przyrzeczenia. Kapłani wzywali przy tym do modlitwy za małżonków i rodziny a w swoich homiliach, zarówno tych kierowanych do dorosłych jak i do dzieci, podprowadzali myślowo do Jezusa, Maryi i Józefa - Świętej Rodziny, będącej wzorem do naśladowania.

    Dla całej naszej wspólnoty parafialnej to był również dzień wdzięczności za wszystkie rodziny, które swoje rodzinne życie starają się kształtować podług Świętej Rodziny. Dziękujemy również za wszystkie młode małżeństwa, które swoje dzieci wychowują w duchu wiary chrześcijańskiej. Pięknym tego wyrazem jest ok. 100 dzieci, które gromadzą się ze swoimi rodzicami w każdą niedzielę na mszach świętych o godz. 12.00

   Tego samego dnia kilka par małżeńskich z naszej parafii wzięło udział w diecezjalnym spotkaniu rodzin i małżeństw w Łoniowie. Centralnym punktem tego spotkania była msza św., sprawowana pod przewodnictwem ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza, podczas której obecni w tamtejszej świątyni małżonkowie również odnowili swoje przyrzeczenia, złożone w dniu ślubu. 

Obejrzyj galerię zdjęć..

Wyszukaj na stronie

Logowanie

Copyright © 2012. All Rights Reserved.