Uczniowie i nauczyciele z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku bardzo aktywnie włączyli się w obchody Roku Papieskiego w naszej Ojczyźnie. Najintensywniejsza działalność w tym wymiarze przypadła na czas świętowania 100 rocznicy urodzin Papieża Polaka, czyli na maj.

    Owocem tej działalności jest min. projekt szkolny zatytułowany „Nie lękajcie się”.

Projekt ma między innymi na celu pogłębianie wiedzy na temat życia i nauczania Jana Pawła II, wdrożenie uczniów do samodzielnej pracy, propagowanie wśród społeczności uczniowskiej prac i osiągnięć: literackich, recytatorskich, plastycznych i teatralnych związanych z twórczością Karola Wojtyły oraz poznanie miejsc ważnych kulturowo, związanych z osobą i działalnością papieża” - wyjaśniła koordynatorka projektu - mgr Alicja Świder z RCEZ w Nisku.

   W ramach projektu powstał film biograficzny o papieżu, zrealizowany przez uczennice Aleksandrę Dul i Patrycję Wolak, pod kierunkiem wicedyrektor Aleksandry Oleksy.

   Nakręcony został także inscenizacyjny film, zatytułowany „Oczyma pamięci”, oparty na bazie ciekawych wspomnień o św. Janie Pawle II. W filmie, wg scenariusza opracowanego przez ks. Adriana Kalka, wystąpili min. byli i aktualni dyrektorzy niżańskiego „Elektryka”, katecheci, nauczyciele, uczniowie.

    Należy wyróżnić również prezentacje multimedialne i nagrania audio, które w liczbie ponad 40-stu, zostały nadesłane indywidualnie przez uczniów. Zawierają one w sobie szereg interesujących płaszczyzn życia św. Jana Pawła II, jak choćby filozoficznej, literackiej, sportowej czy pielgrzymiej.

    Ponadto, spośród projektowych przedsięwzięć, warto wymienić takie prace multimedialne, jak: Interaktywna mapa pielgrzymek papieskich, Najsławniejsze cytaty Jana Pawła II, Zestawienie ekranizacji filmowych o Papieżu Polaku.

    Dzięki projektowi udało się osiągnąć jeszcze jeden ważny cel, nie wpisany bezpośrednio do celów projektowych, a mianowicie poczucie jedności. Osoba św. Jana Pawła II potrafi jednoczyć! Przekonują się o tym również obecne pokolenia Polaków.

 

Link do filmu o papieżu: „Oczyma pamięci”

https://www.youtube.com/watch?v=LBXjrEGd-VI&t=113s

 

Obejrzyj galerię zdjęć..

Wyszukaj na stronie

Logowanie

Copyright © 2012. All Rights Reserved.