24 marca rozpoczęła się w naszej parafii Renowacja Misji Świętych, którą poprowadził jeden z ubiegłorocznych misjonarzy – o. dr Józef Szczecina ze zgromadzenia redemptorystów.

    Podczas niedzielnych nauk ojciec rekolekcjonista zwrócił uwagę na miłość, określając ją jako klamrę spinającą najpiękniejsze wydarzenia naszego życia. W swojej nauce uwydatnił również szereg zmian, jakie dokonały się w ludzkiej rzeczywistości na przestrzeni ostatnich lat. Dla porównania wskazał na element nie ulegający zmianom – ślad Boga pozostawiony w ludzkim sercu w postaci miłości. Wyeksponował również Chrystusowy krzyż, będący wyrazem największej miłości Boga wobec człowieka, jako bezcenną pomoc w przezwyciężaniu kryzysów wiary oraz trudności życiowych.

    W trakcie poniedziałkowych nauk, wierni, na przykładzie żywota starotestamentalnego króla Dawida, mogli lepiej zrozumieć specyfikę grzechu w życiu człowieka oraz przebiegłość działania szatana w tym wymiarze. Z racji Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, przypadającej na ten dzień, można było dokonać rekolekcyjnej Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

    Wtorkowe pouczenia związane były z jednym z najtrudniejszych zagadnień, dotyczących człowieka, a mianowicie – śmiercią. O. Józef, na fundamencie ewangelicznych scen, opisujących wskrzeszenia zmarłych przez Jezusa a także zmartwychwstanie Zbawiciela, pomógł spojrzeć na śmierć z Bożej perspektywy. Był to również dzień modlitewnego wspomnienia naszych bliskich zmarłych.

    W ostatnim rekolekcyjnym dniu ojciec misjonarz omówił bardzo ważny element naszego codziennego życia, tj modlitwę. Punktem wyjścia do rozważań była osoba Jezusa Chrystusa, jako Nauczyciela modlitwy. W swojej nauce rekolekcjonista skierował uwagę wiernych na ogromny wpływ modlitwy w umacnianiu wiary. Mówił, że modlitwa nadaje pierwiastek życia oraz sens naszej wędrówce do Boga i zachęcał, abyśmy znaczyli naszą codzienność właśnie modlitwą. Tego dnia sprawowane były dodatkowe msze święte, ze szczególnym przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży, którzy także uczestniczyli w rekolekcyjnych zmaganiach ducha,  oraz dla osób starszych i chorych, połączona z sakramentem namaszczenia chorych.

    Ojca Józefa polecamy orędownictwu naszego Patrona – św. Józefa i prosimy Boga o obfitość łask dla niego na dalszej kapłańskiej drodze życia. Dziękujemy za ziarno Bożego słowa, które zasiał w naszych sercach i głęboko wierzymy, że wyda ono w naszym życiu obfite plony.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Wyszukaj na stronie

Logowanie

Copyright © 2012. All Rights Reserved.